CJENOVNIK OBUKE ZA KATEGORIJE A; B; C; D

A

– motocikl sa bočnom prikolicom ili bez nje, čija zapremina motora prelazi 125 cm3, a snaga prelazi 11 kW (18 godina i      potkategorije C1 i C1E)

Polaznik bez vozačke dozvole

100 KMTeoretski dio: 20 časova x 5KM

Polaznik bez vozačke dozvole

500KMPraktični dio: 25 časova x 20KM

Polaznik sa A1

50KMTeoretski dio: 10 časova x 5KM

Polaznik sa A1

100KMPraktični dio: 5 časova x 20KM

Polaznik sa B

200KMPraktični dio: 10 časova x 20KM

B

– motorna vozilo, osim vozila kategorije A, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500 kg i koja nemaje više od osam sjedišta, ne računajući sjedište za vozača. (18 godina i potkategorije C1 i C1E)

Polaznik bez vozačke dozvole

100 KMTeoretski dio: 20 časova x 5KM

Polaznik bez vozačke dozvole

700KMPraktični dio: 35 časova x 20KM

Polaznik sa A1 ili B1

50KMTeoretski dio: 10 časova x 5 KM

Polaznik sa A1 ili B1

500KMPraktični dio: 25 časova x 20 KM

Polaznik sa A

400KMPraktični dio: 20 časova x 20 KM

C

– motorna vozila za prevo tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7500 kg (uz uslov da je upravljalo vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu)

Polaznik potkategorije C1 ili...

150KMPraktični dio: 5 časova x 30 KM

D

– motorno vozilo za prevoz putnika, osim motocikla, koje ima više od osam sjedišta, ne računajući sjedište za vozača. (pod uslovom da je upravljao vozilom kategorije C ili C+E najmanje dvije godine)

Polaznik kategorije C ili C+E najmanje dvije godine

25KMTeoretski dio: 5 časova x 5 KM

Polaznik kategorije C ili C+E najmanje dvije godine

600Praktični dio: 10 časova x 60 KM

CJENOVNIK OBUKE ZA PODKATEGORIJE A1, C1, C1+E, C+E

A1

– laki motocikl zapremine do 125 cm3 i snage motora do 11 KW (16 godina)

A1 – laki motocikl zapremine do 125 cm3

75KMTeoretski dio: 15 časova x 5 KM

A1 – laki motocikl zapremine do 125 cm3

400Praktični dio: 20 časova x 20 KM

C1

– motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg, a manja od 7500 kg (18 godina)

Uslov: vozačka dozvola B kategorije

50KMTeoretski dio: 10 časova x 5 KM

Uslov: vozačka dozvola B kategorije

300Praktični dio: 10 časova x 30 KM

C1+E

– vozilo podkategorije C1, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila (18 godina)

Uslov: vozačka dozvola C1 kategorije

400KMPraktični dio: 5 časova x 40 KM

C+E

– skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg (uz uslov da je upravljalo vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu)

Uslov: da je upravljalo vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu

250KMPraktični dio: 5 časova x 50 KM